10 września, 2018

baba_olsztyn

Krótka rozprawa o babie

O napotkanej przeze mnie na Mazurach pruskiej babie i wynikłych z tego perypetiach