Autor

M_OsiadaczNazywam się Mateusz Osiadacz. Moje pierwsze i zasadnicze wykształcenie, wpływające na kolejne życiowe wybory, to archeologia. W środowisku panuje zasadna opinia, że studia na tym kierunku pozostawiają trwały wpływ na psychikę (nawet w przypadku osób niepracujących później w branży) i tak było w moim przypadku. Dyplom uzyskałem w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją archeologii wczesnego średniowiecza. Po okresie praktyk oraz intensywnej pracy wykopaliskowej w Polsce i za granicą przyjąłem etat w Laboratorium Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, gdzie od 2009 roku zajmuję się cyfrowymi technikami dokumentacyjnymi. Umożliwiło mi to między innymi rozwinięcie warsztatu fotograficznego, a dla potrzeb prac terenowych zdobyłem uprawnienia technika geodety. Od 2015 roku uczestniczę w projektach związanych z digitalizacją 3D zabytków. Ta tematyka zaangażowała mnie w największym stopniu i wpłynęła na kierunek dalszego rozwoju zawodowego. Podczas realizacji prac szybko przekonałem się, że uzyskanie komputerowego odwzorowania obiektu zabytkowego nie stanowi celu samego w sobie, ale jest środkiem prowadzącym do wizualnej prezentacji wyników badań oraz, szerzej, aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie. Ta konstatacja spowodowała potrzebę zdobycia umiejętności z zakresu modelowania 3D. Pierwszym krokiem w tym kierunku był półtoraroczny udział w Warsztatach Grafiki Cyfrowej organizowanych przez Wyższą Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Skomplikowany łańcuch zdarzeń i inspiracja napotkanych osób sprawiły, że w 2019 r. ukończyłem na powyższej uczelni z wyróżnieniem studia na kierunku Grafika (Zaawansowane Multimedia), uzyskując tytuł magistra sztuki, obecnie zaś kontynuuję naukę na kierunku Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej w Szkole Filmowej w Łodzi. Hobbystycznie wśród moich zainteresowań wysoko plasuje się turystyka górska oraz odtwórstwo historyczne.

BIBLIOGRAFIA

Wybrane techniki dokumentacji, rekonstrukcji i wizualizacji 3D na przykładzie zbioru neolitycznych zabytków z terenu Małopolski. W: S. Kadrow (red.) Raport 12, 2017, 239-250.

Między skryptorium a laboratorium. Przęślik z Czermna (badania 1952 r.) w świetle analiz archeologicznych, geologicznych i paleograficznych (wspólnie z: W. Wołoszyn et al.). W: Od Bachórza do Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źródłoznawczym, red. M. Wołoszyn et al., Kraków-Rzeszów 2016, 597-612.

Wyniki badań radiograficznych i termowizyjnych miecza z grobu nr E864/I w Bodzi (wspólnie z: P. Skrzypczak). W: Bodzia. Elitarny cmentarz z początków Państwa Polskiego, red. A. Buko, Warszawa 2016.

Zapraszam też na moje zewnętrzne portfolio.