Autor

M_OsiadaczNazywam się Mateusz Osiadacz. Moje pierwsze i najważniejsze wykształcenie, wpływające niejako na wszystkie następne decyzje zawodowe, to archeologia, którą ukończyłem na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2010-2021 pracowałem w Laboratorium Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, gdzie w ramach zróżnicowanych projektów miałem okazję skupić się na cyfrowych technikach dokumentacyjnych, w szczególności na digitalizacji 3D. Potrzeba prezentacji wyników badań w atrakcyjnej wizualnie formie skłoniła mnie do ukończenia Warsztatów Grafiki Cyfrowej, a następnie studiów na kierunku grafika (zaawansowane multimedia) w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Temat pracy magisterskiej, „Wirtualne muzealnictwo”, odzwierciedlał mój ówczesny główny kierunek zainteresowań. Z czasem skupiłem uwagę na bardziej zróżnicowanych metodach promocji wiedzy z wykorzystaniem multimediów. Obecnie studiuję Organizację Produkcji Filmowej i Telewizyjnej w Szkole Filmowej w Łodzi i angażuję się w zróżnicowane projekty z zakresu muzealnictwa, edukacji i ochrony dziedzictwa.

Bibliografia:

·         An integrated geophysical and archaeological approach to the study of the Late Medieval castle in Żelechów in Mazovia, Poland (wspólnie z: W. Bis et al.), Archaeological Prospection, 10, 2021, 1-19.
·         The virtual reconstruction of an early medieval folded sickle from Nasielsk. Przegląd Archeologiczny, t. 68, 2020, 187-198.
·         Wybrane techniki dokumentacji, rekonstrukcji i wizualizacji 3D na przykładzie zbioru neolitycznych zabytków z terenu Małopolski. W: S. Kadrow (red.) Raport 12, 2017, 239-250.
·         Między skryptorium a laboratorium. Przęślik z Czermna (badania 1952 r.) w świetle analiz archeologicznych, geologicznych i paleograficznych (wspólnie z: W. Wołoszyn et al.). W: Od Bachórza do Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źródłoznawczym, red. M. Wołoszyn et al., Kraków-Rzeszów 2016, 597-612.
·         Wyniki badań radiograficznych i termowizyjnych miecza z grobu nr E864/I w Bodzi (wspólnie z: P. Skrzypczak). W: Bodzia. Elitarny cmentarz z początków Państwa Polskiego, red. A. Buko, Warszawa 2016.

Zapraszam też na moje zewnętrzne portfolio.