Małopolska ceramika neolityczna

rekonstrukcja naczyn neolitycznych gips

Rekonstrukcja 3D zbioru ceramiki z terenu Małopolski związanej z osadnictwem wczesnoneolitycznym kultur malickiej i lendzielskiej oraz, w paru przypadkach, kultury ceramiki wstęgowej rytej – datowana w przybliżeniu na 5 tysiąclecie p.n.e. Projekt został opisany w osobnym wpisie.

Projekt Narodowego Centrum Nauki (2013/09/B/HS3/03334) Ceramika jako nośnik idei i znaczeń w społecznościach wczesnorolniczych w dorzeczu górnej Wisły. Studia w skali mikro- i makroskopowej w wykorzystaniem metod badawczych z zakresu nauk przyrodniczych i technik cyfrowych realizowany był przez zespół pod kierownictwem prof. dr hab. Sławomira Kadrowa w ramach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

Celem projektu było zeskanowanie zbioru zabytków neolitycznych z terenu Małopolski, wykonanie rekonstrukcji 3D części z nich oraz udostępnienie uzyskanych wyników. Zbiór wyselekcjonowanych zabytków związanych z kręgiem neolitycznych kultur naddunajskich objął 59 obiektów, w tym 42 naczynia, 14 figurek ceramicznych, 2 zabytki kamienne oraz 1 krzemienny. Naczynia zachowane fragmentarycznie modelowane były w 2 wersjach: (1) zrekonstruowanej w dużym stopniu ogólności białej bryły, z zatopionymi wewnątrz oryginalnymi fragmentami, na podobieństwo naczynia uzupełnienia gipsem oraz (2) proponowanej rekonstrukcji pierwotnego wyglądu obiektu.