25 czerwca, 2020

Bródno Stare, cz. 3 – gród i osada

Ze stanowiskiem Bródno Stare najsilniej kojarzony jest dawny gród, którego relikty – ziemne wały – do dziś pobudzają wyobraźnię. Obiekt ten, choć w pewnym momencie miał duże znaczenie dla mieszkańców, miał jednak znacznie krótszy żywot niż osada i bardzo specyficzną funkcję.